Wednesday, 13 April 2011

ဓမၼရံသီဆရာေတာ္၏တ၇ားေတာ္မ်ား


                                                   
                                                                            
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဥပနိသရခံ
 
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္္
 
ဘဒၵႏၲ သုနႏၵၵ
 
ကမၼ႒ာနာစရိယ
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား  

 
 
****dhamma talks uploaded and published on 28 Jan 2011****
 
DVD 01
 
 
 
 
DVD 02
 
 
 
 
 
DVD 03
 
 
 
 
 
 
 
DVD 04
 
 
 
 
 
 
 
DVD 05
 
 
(၃၈)ျဖာ မဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား အတြဲ (၁)
 
 
 
 
 
 
DVD 06
 
(၃၈)ျဖာ မဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား အတြဲ (၂)
 
 
 
 
 
DVD 07
 
၂၀၁၀ခု သႀကၤန္တရားစခန္းေဟာ တရားေတာ္မ်ား အတြဲ -၁
 
 
 
 
DVD 08
 
 
၂၀၁၀ခု သႀကၤန္တရားစခန္းေဟာတရားေတာ္မ်ား အတြဲ-၂
 
 
 
 
 
DVD 09
 
ဒုကၡသစၥာ အနက္(၄)ခ်က္
သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ တရားေတာ္မ်ား အတြဲ-၁
 
 
 
 
DVD 10
 
သမုဒယသစၥာ အနက္ (၄)ခ်က္
သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ တရားေတာ္မ်ား အတြဲ-၂
 
 
 
 
DVD 11
 
 
 
 
DVD 12
 
မဂၢသစၥာ အနက္ (၄)ခ်က္
သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ တရားေတာ္မ်ား အတြဲ-၄
 

No comments:

Post a Comment